Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 30.09.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti - SKV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 13.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih - BST
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 31.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti - SKV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih - BST
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 30.11.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti - SKV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih - BST
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 31.12.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti - SKV