aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – MAJHNE DRUŽBE, Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI KATERIH SE NE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU, IN PODJETNIKI - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2019 30.03.2020
PREDLOŽITEV PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – DRUŽBE, KI SO ZAVEZANE K REVIZIJI LETNIH POROČIL - ZA (koledarsko) leto 2019 30.03.2020
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – DRUŠTVA - ZA (koledarsko) leto 2019 30.03.2020
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – ZADRUGE - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2019 30.03.2020
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA (POZP) - ZA (koledarsko) leto 2019 30.03.2020
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA TER KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA – DRUŽBE, KI SO ZAVEZANE K REVIZIJI LETNIH POROČIL - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2019 14.02.2020
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA (POJP) - ZA (koledarsko) leto 2019 13.02.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7