aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147
Naslov Datum vpisa
Alternativne nominalne stopnje DDPO v % med 1998-2013 26.08.2014
Amortizacijske stopnje za industrijske stavbe v % med 1998–2013 17.09.2014
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva – zlasti patente v % med 1998–2013 23.09.2014
Amortizacijske stopnje za stroje v % med 1998–2013 19.09.2014
DAN DAVČNE SVOBODE PO DRŽAVAH ZDA (leto 2019) 19.04.2019
Davčna obravnava zalog in čas plačila davkov v % med 1998–2013 27.08.2014
DAVČNA REFORMA 2019 – novele – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDOIFI, ZDavP-2 in ZPIZ-2 (predlogi Vlade RS posredovani v Državni zbor RS) 07.10.2019
DAVČNA REFORMA 2019 – novele – ZDoh-2V, ZDDPO-2R, ZDDOIFI-A in ZDavP-M (predlogi za javno obravnavo; rok za pripombe: 01.08.2019) 28.06.2019
Davčne stopnje DDPO v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2003 in 2019 v %) 29.08.2019
Davčne stopnje DDV po vrstah blaga in storitev v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2019) 14.01.2020
Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2019) 27.12.2019
Davčni odtegljaj od izplačil dividend med povezanimi družbami v % med 1998–2013 07.11.2014
Davčni odtegljaj od plačil obresti med povezanimi družbami v % med 1998–2013 06.11.2014
DAVČNI PRIMEŽ (OECD) – leto 2019 23.04.2019
DAVČNI VODNIK »DDV PO SVETU, DAVEK NA BLAGO IN STORITVE TER PROMETNI DAVEK« 26.04.2016
Davek na nepremičnine in davek od premoženja v % med 1998-2013 12.08.2014
Davki skupaj (brez prispevkov za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2005 in 2017; v % od BDP) 21.08.2019
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2005 in 2017; v % od BDP) 20.08.2019
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (12. izdaja, februar 2020) 10.03.2020
DNEVNICE - tujina – primerjalna tabela za polno dnevnico (leta 2019 in 2020 ter 2021) 19.12.2019
Dodatna nižja stopnja DDV v višini 5% za publikacije na fizičnih nosilcih 06.11.2019
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN UPORABA KIDO – Šteje dni navzočnosti 05.04.2019
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2018 in 2019) 19.02.2019
E-POSLOVANJE V PRAVOSODJU 03.08.2016
Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU 09.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147