aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum vpisa
Spreminjanje davčnih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2019) 17.04.2019
Zemljepisne značilnosti izvajanja DDV v EU (stanje na dan 01.01.2019) 16.04.2019
Davčne stopnje DDV po vrstah blaga in storitev v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2019) 15.04.2019
Seznam (super) znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2019) 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 12.04.2019
UŽIVALCI STAROSTNE POKOJNINE – Dopolnjena pokojninska doba in starost ob priznanju pokojnine 12.04.2019
Uporaba znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2019) 11.04.2019
Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2019) 10.04.2019
PRISTOJNI ORGANI ZA IZDAJO POTRDILA A1 – Nosilci socialne varnosti po državah članicah EU, EGP in Švici 09.04.2019
PRAVNA RAZMERJA, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja (08.04.2019) 08.04.2019
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN UPORABA KIDO – Šteje dni navzočnosti 05.04.2019
MINIMALNA PLAČA po državah članicah EU in nekaterih tretjih državah (2017 – 2019) 04.04.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1K; predlog z dne 01.04.2019 za javno obravnavo - rok za pripombe 17.04.2019) 03.04.2019
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: marec 2019) 02.04.2019
Predlog novele ZDoh-2U (z dne 27.03.2019) in novele ZPIZ-2F (z dne 28.03.2019) - predloga za obravnavo na Vladi RS 28.03.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog MF z dne 01.03.2019 za obravnavo na Vladi RS) 05.03.2019
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE – BREXIT 21.02.2019
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2018 in 2019) 19.02.2019
Poročilo OECD – DAVČNA PREGLEDNOST 2018 – poročilo o napredku (november 2018) 15.02.2019
PREGLEDNICA PRISPEVKOV ZA ZZ IN ZAVEZANCEV ZA PRIJAVO 13.02.2019
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah 13.02.2019
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2019 naprej 01.02.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog z dne 19.12.2018 za javno obravnavo - rok za pripombe: 20.01.2019) 24.12.2018
Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike (november 2018) 23.11.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134