Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 10.12.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.12.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.12.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.12.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.12.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.12.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.12.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti