Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 24.01.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.01.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 14.02.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.02.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.02.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.02.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.02.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.02.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 28.02.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 14.03.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.03.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.03.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.03.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.03.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.03.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 29.03.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 11.04.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.04.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.04.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 18.04.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 23.04.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 23.04.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 30.04.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.05.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.05.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)