Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.06.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.06.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 28.06.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 10.07.2019
Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 11.07.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.07.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.07.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 18.07.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 22.07.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 22.07.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.07.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.08.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.08.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.08.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 22.08.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 30.08.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 12.09.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 19.09.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)