aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum vpisa
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - PZDDV (predlog z dne 28.11.2016) 08.12.2016
OCENA SLOVENIJE V POROČILU PAYING TAXES 2017 06.12.2016
PRIROČNIK FRASCATI 2015 – Usmeritve za zbiranje in sporočanje podatkov o raziskavah ter eksperimentalnemu razvoju (Ver.2016-07-21; delovni prevod) 24.10.2016
RTV PRISPEVEK – Obveznost plačevanja in oprostitev plačevanja 08.08.2016
E-POSLOVANJE V PRAVOSODJU 03.08.2016
Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (predlog z dne 12.07.2016 za javno obravnavo) 13.07.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2R (predlog z dne 12.07.2016 za javno obravnavo) 13.07.2016
PREDLAGANI UKREPI NA PODROČJU PRESTRUKTIRANJA DAVČNIH BREMEN (predlog z dne 08.06.2016) 09.06.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 – novela ZDavP-2J (predlog z dne 24.05.2016 za javno obravnavo) 25.05.2016
INFORMACIJE GLEDE UPORABE SISTEMA »VSE NA ENEM MESTU« PO DRŽAVAH ČLANICAH EU 17.05.2016
INTRASTAT - Vključitveni prag po državah članicah Unije 28.04.2016
DAVČNI VODNIK »DDV PO SVETU, DAVEK NA BLAGO IN STORITVE TER PROMETNI DAVEK« 26.04.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (predlog z dne 25.02.2016) 26.02.2016
VZORCI internih aktov - popis poslovnih prostorv, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravila za dodeljevanje zaporednih številk 04.01.2016
IGRE NA SREČO – Prepoved udeležbe pri igrah na srečo – Samoprepoved (pogosta vprašanja in odgovori) 18.12.2015
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije 14.12.2015
Mini BLAGAJNA - Aplikacija za davčne blagajne, izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje 04.12.2015
Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2089 z dne 10. novembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 20.11.2015
HRVAŠKA – DAVČNI PRIROČNIK ZA NEREZIDENTE 16.10.2015
OECD OBJAVILA POROČILA PROJEKTA BEPS 07.10.2015
ZDavPR, PZDavPR in Tehnične specifikacije v slovenskem in angleškem jeziku 23.09.2015
Izvedbeni sklep Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 10.09.2015
Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec pogodbe) 09.07.2015
Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016) - osnutek z dne 01.07.2015 za javno razpravo 06.07.2015
POVRAČILA STROŠKOV SLUŽBENIH POTOVANJ - Finska (leto 2015) 26.05.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134