Super rokovnik

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju

Marec 2021
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2021

Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1

Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti

Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2020

Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom

Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 (obračun DOHDej)

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2021

Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom

Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)

Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa

Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2020

Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti

Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov

Predložitev letnega poročila za leto 2020 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2020 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2020 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2020 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)

1 2 3 4