Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2021
Predložitev letnega poročila za leto 2020 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2021
Predložitev letnega poročila za leto 2020 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2021
Predložitev letnega poročila za leto 2020 - društva zavezana k reviziji (javna objava)