Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.03.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.03.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.03.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - društva zavezana k reviziji (javna objava)