aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147
Naslov Datum vpisa
Davek na nepremičnine in davek od premoženja v % med 1998-2013 12.08.2014
REGISTRI PLAČILNE NESPOSOBNOSTI (države članice EU) 17.07.2014
IZVEDBENI SKLEP SVETA z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 25.01.2013
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (izdaja - 2010) 05.12.2012
Pogodba o prokuri (vzorec pogodbe) 18.06.2012
Pogodba o poslovodenju (vzorec pogodbe) 25.11.2011
POMEN ZAVRNILNIH KOD NA ODLOČBAH PREJETIH S STRANI DRŽAV ČLANIC VRAČILA (na dan 23.05.2011) 08.06.2011
Komisija začela razpravo o prihodnosti davka na dodano vrednost (Zelena knjiga o prihodnosti DDV) 14.12.2010
Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami 09.07.2010
IZRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI IN OSTALO NA SPLETIŠČU VRHOVNEGA SODIŠČA 02.12.2009
Vlada sprejela Predlog za odobritev vzorčnega modela Sporazuma OECD na davčnem področju 23.10.2009
Odločba US - neveljavnost in prepoved uporabe pojasnila ('pojasnilo kot predpis') 26.08.2008
INDIVIDUALNI REK OBRAZCI - gradivo za seminar iz spletnih strani DURS-a 30.05.2008
SUPER SLOVAR - slovensko-nemško 29.12.2006
SUPER SLOVAR - slovensko-angleško 29.12.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI (ZDOH; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA (ZDDD; 14.09.2006) 18.09.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147