Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.07.2020
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.07.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.07.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.07.2020
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2020 na podlagi novega davčnega obračuna
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.08.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.08.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.08.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.09.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.10.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.10.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.11.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020