Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.02.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.02.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.03.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.03.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.03.2021
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.03.2021
Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.03.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.04.2021
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2021 na podlagi novega davčnega obračuna
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.04.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 30.04.2021
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.05.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.05.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.05.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.06.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.07.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.07.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.08.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.08.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.08.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.09.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.10.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 11.10.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.11.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom