Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.05.2019
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.05.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.05.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.05.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.06.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.07.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.07.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.08.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.08.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.09.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.09.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.10.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.10.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 04.11.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 11.11.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.12.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019