Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.10.2017
Sprememba akontacije DDPO za leto 2017 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.10.2017
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2017
Sprememba akontacije DDPO za leto 2017 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.11.2017
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2017
Sprememba akontacije DDPO za leto 2017 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 11.12.2017
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2017