Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.11.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020