Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / KORONA - Info / 27.08.2020
NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE IN M4
Zakonodaja / Delo in prispevki / 31.12.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / KORONA - Info / 26.08.2020
ODREJENA KARANTENA DELAVCU TER MOŽNA POSTOPANJA DELODAJALCA
Zakonodaja / KORONA - Info / 29.07.2020
TESTIRANJE NA COVID-19 – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej