Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 17.04.2019
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.04.2019
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Zakonodaja / Delo in prispevki / 18.03.2019
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 28.02.2017
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 10.05.2018
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)