Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 21.01.2019
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 15.01.2019
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.01.2019
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 28.12.2018
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo)