Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / KORONA - Info / 27.03.2020
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA NADOMESTIL PLAČ
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / KORONA - Info / 30.03.2020
ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19
Zakonodaja / KORONA - Info / 27.03.2020
Najpogostejša vprašanja in odgovori v ZVEZI S PROMETOM
Zakonodaja / KORONA - Info / 20.03.2020
UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA
Zakonodaja / KORONA - Info / 25.03.2020
ČAKANJE NA DELO – Invalid III. kategorije (Pdp 1048/2004)