Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 24.07.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Računovodstvo / 10.12.2015
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Zakonodaja / Računovodstvo / 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Zakonodaja / Računovodstvo / 11.12.2015
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi
Zakonodaja / Računovodstvo / 11.12.2015
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva
Zakonodaja / Delo in prispevki / 10.07.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 20.04.2015
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)