Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 03.12.2015
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Zakonodaja / Delo in prispevki / 19.04.2006
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 30.12.2016
06.1 KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (KP KD)