Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Prijava kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije - za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.07.2020
Pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.07.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.07.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 23.07.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.07.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.07.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.07.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.07.2020
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.08.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.08.2020
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 (obračun DOHDej) med davčnim letom