Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 28.02.2020
Napoved za odmero DDOIFI za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 02.03.2020
Sprememba akontacije DDPO za leto 2020 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 02.03.2020
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 02.03.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - pravne osebe javnega prava (POJP - javna objava in statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.03.2020
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.03.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.03.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 12.03.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 13.03.2020
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.03.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.03.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.03.2020
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente