Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.09.2017
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.09.2017
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.09.2017
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.09.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti - SKV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 02.10.2017
Sprememba akontacije DDPO za leto 2017 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 02.10.2017
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2017 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.10.2017
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 12.10.2017
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2017 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 13.10.2017
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 13.10.2017
Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.10.2017
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.10.2017
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.10.2017
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.10.2017
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 19.10.2017
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2017 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.10.2017
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.10.2017
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.10.2017
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)