Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.12.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.12.2020
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2020
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2020
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 17.12.2020
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.12.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.12.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.12.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.12.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.12.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.12.2020
Dostava podatkov o vzdrževanih družinskih članih (VDČ) - za leto 2020