Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Napoved za odmero DDOIFI za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.03.2021
Predložitev letnega poročila za leto 2020 - pravne osebe javnega prava (POJP - javna objava in statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.03.2021
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.03.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.03.2021
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 11.03.2021
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2021 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2021
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2021
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.03.2021
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 18.03.2021
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2021 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.03.2021
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.03.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O