Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 24.01.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.01.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.01.2019
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o opravljenih storitev iz tretjega odstavka 30.c člena ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov o izplačanih obdavčljivih dohodkih prejemnikom dohodkov v letu 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov o (denarnih) dohodkih - oproščenih plačila dohodnine za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo VP, drugih deležev in investicijskih kuponov za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov potrebnih za odmero DDOIFI za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov potrebnih za odmero DDDČPNO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 05.02.2019
Predložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za investiranje v OKGD za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 05.02.2019
Predložitev vloge za uveljavljanje DEJ STR pri dohodku iz DPR pri INF izračunu DOH za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.02.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.02.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 11.02.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 14.02.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.02.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije