Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.11.2018
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.11.2018
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.11.2018
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.11.2018
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.12.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.12.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.12.2018
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.12.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.12.2018
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 13.12.2018
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 14.12.2018
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.12.2018
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 17.12.2018
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 17.12.2018
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 17.12.2018
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2018
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2018
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2018
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2018
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.12.2018
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)