Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.10.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.10.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.10.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.10.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.10.2019
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 24.10.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.10.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.10.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.10.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.10.2019
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 04.11.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 04.11.2019
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.11.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.11.2019
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.11.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 11.11.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 14.11.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.11.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.11.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 15.11.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)