Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 29.01.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 01.02.2021
Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 01.02.2021
Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 01.02.2021
Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 01.02.2021
Predložitev poročila o opravljenih storitev iz tretjega odstavka 30.c člena ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.02.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.02.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.02.2021
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 26.02.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.03.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.03.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.03.2021
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.03.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.04.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.04.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.04.2021
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.04.2021
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.04.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.05.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.05.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.05.2021
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.05.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.06.2021
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.06.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.06.2021
Predložitev obračuna DDV-O