Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.10.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.10.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.11.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.12.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.12.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.12.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1