Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / 06.12.2017
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JULIJ - 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 27.06.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / 06.12.2017
PREDLOŽITEV REKAPITULACIJSKEGA POROČILA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
KILOMETRINA - leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / 06.12.2017
IZDAJA RAČUNA ZA TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 29.01.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 18.07.2018
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018