Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2019
Statistika & info / Svet davkov / 16.08.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (junij - 2019) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / 11.12.2018
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 29.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistika & info / Statistični podatki / 30.07.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 12.08.2019
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 29.07.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 12.08.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / 11.12.2018
IZDAJA RAČUNA ZA TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE - leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / 11.12.2018
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / 12.12.2018
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2019
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
TERENSKI DODATEK - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JULIJ - 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 29.07.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 27.05.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019