Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.10.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (september - 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 30.10.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.10.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za OKTOBER - 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 26.01.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.09.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 26.02.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ - obračun za Februar 2018 (izplačilo v mar-18)
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 03.01.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ - obračun za December 2016 (izplačilo v jan-17)
Statistika & info / Statistični podatki / 27.08.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2018