Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2018 (izplačilo v jan-18)
Statistika & info / Super rokovnik / 21.01.2019
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 15.01.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (november - 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.01.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.01.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 18.01.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018