Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 27.05.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.06.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistika & info / Svet davkov / 07.06.2019
Vlada sprejela predlog novele ZDDV-1
Statistika & info / Statistični podatki / 03.06.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.06.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 04.06.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 27.05.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za MAJ 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 04.06.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 01.02.2019
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2019 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 31.05.2019
Vlada sprejela opredelitev v sodnem postopku pred Sodiščem EU
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 02.01.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 29.04.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 01.01.2019 do 03.05.2019)
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 11.03.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.03.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Marec 2019
Statistika & info / Svet davkov / 28.04.2016
INTRASTAT - Vključitveni prag po državah članicah Unije