Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 30.12.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2019 (izplačilo v jan-20)
Statistika & info / Super rokovnik / 22.01.2020
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / 21.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / 21.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 27.01.2020
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 16.12.2019
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina)
Statistika & info / Statistični podatki / 06.01.2020
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2020
Statistika & info / Svet davkov / 15.01.2020
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (november - 2019) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 10.01.2020
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2020