Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 27.01.2020
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020
Statistika & info / Svet davkov / 17.02.2020
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (december – 2019) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 28.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 29.01.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 27.01.2020
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 27.12.2019
KILOMETRINA - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2020
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 16.12.2019
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina)
Statistika & info / Statistični podatki / 10.01.2020
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 28.01.2020
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 10.01.2020
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 11.03.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018