aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum vpisa
DAVČNI PRIMEŽ (OECD) – leto 2020 06.07.2020
PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Predstavitvena publikacija za zaposlene osebe (3. izdaja, julij 2020) 03.07.2020
Spreminjanje davčnih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 02.07.2020
Zemljepisne značilnosti izvajanja DDV v EU (stanje na dan 01.01.2020) 01.07.2020
Davčne stopnje DDV po vrstah blaga in storitev v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 30.06.2020
Seznam (super) znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 29.06.2020
Uporaba znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 26.06.2020
Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 24.06.2020
Vrednostni limiti na področju DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 1. julij 2019) 29.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (predlog z dne 29.03.2020 za sprejem v DZ RS po nujnem postopku) 29.03.2020
Predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (predlog MF z dne 17.03.2020) 18.03.2020
Prelog zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (predlog MF z dne 17.03.2020) 18.03.2020
PRIMERI in pripadajoča plača oz. nadomestilo plače zaradi izbruha okužb z virusom SARS-Cov-2 13.03.2020
PREDLOG Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače 13.03.2020
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: marec 2020) 13.03.2020
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (12. izdaja, februar 2020) 10.03.2020
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (februar 2020) 05.03.2020
POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni pravil o izdajanju računov iz Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 21.02.2020
DNEVNICE - tujina – primerjalna tabela za polno dnevnico (leta 2019 in 2020 ter 2021) 19.12.2019
NOVA NIZOZEMSKA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE 13.12.2019
Primerjalna tabela določil ZDDV-1 in Direktive Sveta 2006/112/ES - uporaba od 01.01.2020 naprej 12.12.2019
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2020) 11.12.2019
PREDLOG Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PZDDV 10.12.2019
Dodatna nižja stopnja DDV v višini 5% za publikacije na fizičnih nosilcih 06.11.2019
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Obdavčitev v digitaliziranem gospodarstvu 23.10.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149