O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 08.06.2017
Datum vpisa: 09.06.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRIDOBITEV KAPITALSKEGA DELEŽA V HČERINSKI DRUŽBI - Amortizacija dobrega imena - Omejitev na deleže v družbah rezidentkah (C-66/14) 06.10.2015 12.10.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 17.09.2015 23.09.2015
VMESNA OBDAVČITEV DOHODKOV NACIONALNE USTANOVE IZ KAPITALA IN IZ ODSVOJITVE DELEŽEV - Zavrnitev pravice, da se od DO odštejejo donacije v korist prejemnikov nerezidentov (C-589/13) 17.09.2015 22.09.2015
OPROSTITEV OD OBDAVČENJA DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE HČERINSKE DRUŽBE, KI SO DEL POVEZANE DAVČNE SKUPINE – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Obdavčevanje skupin (C-386/14) 02.09.2015 03.09.2015
ODSVOJITEV DELEŽEV, KI JIH IMA DRUŽBA REZIDENTKA V HČERI NEREZIDENTKI – Kapitalska izguba, nastala zaradi negativne tečajne razlike – Ureditev države članice, ki določa oprostitev za kapitalske dobičke in izključuje odbitek kapitalskih izgub (C-686/13) 10.06.2015 11.06.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145