aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173
Naslov Datum vpisa
SKLEPNI PREDLOGI GLEDE VPRAŠANJ ZA PREDHODNO ODLOČANJE V ZADEVI T-2 – Obveznost popravka odbitka DDV pri pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi 13.10.2017
Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU 09.10.2017
PAKET SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE (predlog zakonov posredovani v Državni zbor RS – 28.09.2017) 03.10.2017
PAKET SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE (predlog za javno obravnavo) 24.07.2017
ISKANJE PODJETIJ (po državah članicah EU IN EGP; junij 2017) 16.06.2017
VEČSTRANSKA KONVENCIJA ZA PREPREČEVANJE ZMANJŠEVANJA DAVČNE OSNOVE IN PREUSMERJANJA DOBIČKA (junij 2017) 12.06.2017
ORODJA ZA BOJ PROTI DAVČNIM UTAJAM IN DAVČNIM GOLJUFIJAM – Poročilo OECD (marec 2017) 09.06.2017
OECD/IMF POROČILO O DAVČNI VARNOSTI (marec 2017) 18.05.2017
Načrtovana ugodnejša davčna obravnava donirane hrane z vidika DDV 09.03.2017
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom 15.02.2017
Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-1 (predlog z dne 01.02.2017 za javno obravnavo) 03.02.2017
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 18.01.2017
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 13.01.2017
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 11.01.2017
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - PZDDV (predlog z dne 28.11.2016) 08.12.2016
OCENA SLOVENIJE V POROČILU PAYING TAXES 2017 06.12.2016
PRIROČNIK FRASCATI 2015 – Usmeritve za zbiranje in sporočanje podatkov o raziskavah ter eksperimentalnemu razvoju (Ver.2016-07-21; delovni prevod) 24.10.2016
RTV PRISPEVEK – Obveznost plačevanja in oprostitev plačevanja 08.08.2016
E-POSLOVANJE V PRAVOSODJU 03.08.2016
Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (predlog z dne 12.07.2016 za javno obravnavo) 13.07.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2R (predlog z dne 12.07.2016 za javno obravnavo) 13.07.2016
PREDLAGANI UKREPI NA PODROČJU PRESTRUKTIRANJA DAVČNIH BREMEN (predlog z dne 08.06.2016) 09.06.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 – novela ZDavP-2J (predlog z dne 24.05.2016 za javno obravnavo) 25.05.2016
INFORMACIJE GLEDE UPORABE SISTEMA »VSE NA ENEM MESTU« PO DRŽAVAH ČLANICAH EU 17.05.2016
INTRASTAT - Vključitveni prag po državah članicah Unije 28.04.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173