Novosti

Statistični podatki / Odpravnine / 30.05.2023
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2023
Statistični podatki / Odpravnine / 30.05.2023
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2023
Statistični podatki / Lastno orodje / 30.05.2023
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2023
Statistični podatki / Regres za dopust / 29.05.2023
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2023
Statistični podatki / Plače / 29.05.2023
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2023
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 29.05.2023
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2023
Statistični podatki / Rast cen / 26.05.2023
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2023
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 22.05.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za MAJ 2023
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 22.05.2023
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za FEBRUAR - MAJ 2023
Statistični podatki / EURIBOR / 22.05.2023
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2023
Statistični podatki / Rast cen / 19.05.2023
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2023
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 24.04.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za APRIL 2023
Statistični podatki / Prispevki zasebniki / 24.04.2023
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2023
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 22.03.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za MAREC 2023
Statistični podatki / Uredba o povračilih stroškov / 22.03.2023
Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
Statistični podatki / Prispevki zasebniki / 22.03.2023
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za MAREC 2023
Statistični podatki / Obvezna praksa / 22.03.2023
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2023
Statistični podatki / Odpravnine / 28.02.2023
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2023
Statistični podatki / Plače / 27.02.2023
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2022

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 22.05.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za MAJ 2023
Statistični podatki / Regres za dopust - 29.05.2023
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2023
Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 24.04.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za APRIL 2023
Statistični podatki / Dnevnice - 10.01.2023
DNEVNICE - TUJINA - leto 2023
Statistični podatki / Odpravnine - 30.05.2023
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2023
Statistični podatki / Plače - 29.05.2023
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2023
Statistični podatki / Odpravnine - 30.05.2023
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2023
Statistični podatki / Poslovna uspešnost - 29.05.2023
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2023
Statistični podatki / EURIBOR - 22.05.2023
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2023