aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Datum vpisa
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje v letu 2024 25.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - REVIDIRANO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje za poslovno leto 2023 25.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI - TRANSAKCIJE (poročilo SN-T) - poročanje v letu 2024 22.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI (poročilo SN) - poročanje za leto 2023 22.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - PODATKI ZA NAMENE STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV (SFR) - poročanje v letu 2024 17.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (poročila SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR) - poročanje v letu 2024 17.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLOVNIH TERJATVAH/OBVEZNOSTIH IN FINANČNIH NALOŽBAH/OBVEZNOSTIH DO NEREZIDENTOV (poročilo KRD) - poročanje v letu 2024 10.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI (poročilo BST) - poročanje v letu 2024 10.01.2024
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - INVESTICIJSKI SKLADI IN SKLADI DENARNEGA TRGA - poročanje v letu 2024 04.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9