aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
SPREMEMBA AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB MED DAVČNIM LETOM - za leto 2022 15.12.2021
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2022 15.12.2021
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (DDPO) - za leto 2022 14.12.2021
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV - za leto 2022 14.12.2021
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) - za leto 2021 13.12.2021
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO obračun) - za leto 2021 17.11.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6