aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO obračun) - za leto 2021 17.11.2021
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2021 18.12.2020
SPREMEMBA AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB MED DAVČNIM LETOM - za leto 2020 18.12.2020
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (DDPO) - za leto 2021 18.12.2020
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV - za leto 2021 18.12.2020
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) - za leto 2020 16.12.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6