aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173
Naslov Datum vpisa
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 12.04.2019
UŽIVALCI STAROSTNE POKOJNINE – Dopolnjena pokojninska doba in starost ob priznanju pokojnine 12.04.2019
PRISTOJNI ORGANI ZA IZDAJO POTRDILA A1 – Nosilci socialne varnosti po državah članicah EU, EGP in Švici 09.04.2019
PRAVNA RAZMERJA, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja (08.04.2019) 08.04.2019
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN UPORABA KIDO – Šteje dni navzočnosti 05.04.2019
MINIMALNA PLAČA po državah članicah EU in nekaterih tretjih državah (2017 – 2019) 04.04.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1K; predlog z dne 01.04.2019 za javno obravnavo - rok za pripombe 17.04.2019) 03.04.2019
Predlog novele ZDoh-2U (z dne 27.03.2019) in novele ZPIZ-2F (z dne 28.03.2019) - predloga za obravnavo na Vladi RS 28.03.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog MF z dne 01.03.2019 za obravnavo na Vladi RS) 05.03.2019
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE – BREXIT 21.02.2019
Poročilo OECD – DAVČNA PREGLEDNOST 2018 – poročilo o napredku (november 2018) 15.02.2019
PREGLEDNICA PRISPEVKOV ZA ZZ IN ZAVEZANCEV ZA PRIJAVO 13.02.2019
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah 13.02.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog z dne 19.12.2018 za javno obravnavo - rok za pripombe: 20.01.2019) 24.12.2018
Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike (november 2018) 23.11.2018
Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (oktober 2018) 20.11.2018
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2019) 19.11.2018
IZVEDBENI SKLEP SVETA EU 2018/1700 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 15.11.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1J; predlog z dne 24.09.2018 za obravnavo v DZ ter popravek z dne 28.09.2018) 01.10.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 (novela ZDDPO-2P; predlog z dne 24.09.2018 za obravnavo v DZ) 26.09.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 (novela ZDDPO-2P; predlog z dne 18.07.2018) 20.07.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (predlog z dne 16.07.2018) 20.07.2018
Odstotki pavšalnega nadomestila, ki jih države članice uporabljajo v okviru posebne ureditve za kmete (junij 2018) 19.06.2018
Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji 15.06.2018
PRAKTIČNI VODNIK O ZAKONODAJI, KI SE UPORABLJA V EU, EGP in Švici - koordinacija sistemov socialne varnosti (izdaja - december 2013) 08.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 173