Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2021
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2021
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2021 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2021
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2021
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2021
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2021
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2021
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2021
Sprememba akontacije DDPO za leto 2021 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.05.2021
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.05.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.05.2021
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.05.2021
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR