Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.08.2022
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.08.2022
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 16.08.2022
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 18.08.2022
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2022 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.08.2022
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.08.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.08.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.08.2022
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.08.2022
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Sprememba akontacije DDPO za leto 2022 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev letnega poročila za leto 2021 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev letnega poročila za leto 2021 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.08.2022
Predložitev letnega poročila za leto 2021 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.09.2022
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.09.2022
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2022 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.09.2022
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR