Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.04.2024
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2024 na podlagi novega davčnega obračuna
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.04.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 25.04.2024
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2024 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (posebna ureditev Unije)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.04.2024
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2024
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2024
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2024 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2024
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.05.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.05.2024
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga