Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.08.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.08.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.08.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.08.2022
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.09.2022
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.09.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.09.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.09.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.09.2022
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.10.2022
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.10.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.10.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 28.10.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 28.10.2022
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 02.11.2022
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (posebna ureditev Unije)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.11.2022
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.11.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 21.11.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2022
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.12.2022
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.12.2022
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.12.2022
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.12.2022
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1