Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Računovodstvo / 24.11.2023
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
Zakonodaja / Računovodstvo / 23.11.2023
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev
Zakonodaja / Računovodstvo / 22.11.2023
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev
Zakonodaja / Delo in prispevki / 12.12.2022
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE