Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / KORONA - Info / 25.11.2021
ZBIRKA ODGOVOROV NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE COVID-19
Zakonodaja / Računovodstvo / 01.12.2021
17. MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe
Zakonodaja / KORONA - Info / 16.11.2021
NADOMESTILO STROŠKOV PLAČE ZA SAMOZAPOSLENE V KARANTENI
Zakonodaja / KORONA - Info / 15.11.2021
ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE
Zakonodaja / Računovodstvo / 30.11.2021
Stališče 20 - Posebne revizije
Zakonodaja / KORONA - Info / 19.11.2021
PREDLOGI UKREPOV VLADE RS ZA ČETRTI VAL EPIDEMIJE COVID-19
Zakonodaja / KORONA - Info / 19.10.2020
NAJBOLJ UČINKOVITI UKREPI – Covid-19
Zakonodaja / KORONA - Info / 10.06.2020
Na delovnem mestu v času Covid-19
Zakonodaja / Delo in prispevki / 28.07.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 19.03.2021
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE