Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Davki / 24.05.2023
Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom
Zakonodaja / Delo in prispevki / 14.11.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 12.12.2022
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 22.04.2022
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.10.2020
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 24.04.2023
42.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (KPOP)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 04.04.2023
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-1)