Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 15.01.2024
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 17.01.2024
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 28.06.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 23.01.2024
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Zakonodaja / Računovodstvo / 17.10.2023
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlenih
Zakonodaja / Računovodstvo / 17.10.2023
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva