aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 31.08.2022
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 27.06.2022
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2021
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 16.07.2021
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 02.07.2021
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina - neuradno prečiščeno besedilo) 10.12.2020
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina) 16.12.2019
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2019
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2019
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 12.11.2018
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 10.10.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 18.01.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 03.12.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 02.01.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 03.12.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 22.01.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 11.07.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 18.01.2013
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje 17.08.2012
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi 15.07.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22