aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Datum vpisa
PREDLOŽITEV OBRAČUNA DAVKA NA FINANČNE STORITVE (DFS) IN PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI – leto 2022 24.11.2021
PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DRUŽBENIKE/DELNIČARJE GOSPODARSKIH DRUŽB IN USTANOVITELJE ZAVODOV/ZADRUG, KI SO POSLOVODNE OSEBE IN NISO ZAVAROVANE NA DRUGI PODLAGI (PSV 040 družbeniki – obračun OPSVL) – leto 2021 17.02.2021
PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA (PSV zasebniki - obračun OPSVZ) - leto 2021 17.02.2021
PREDLOŽITEV POROČILA O DOSEŽENEM PRIHODKU IZ NASLOVA OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA (poročilo – ODD) - leto 2021 16.02.2021
PRIJAVA DENARNIH OBVEZNOSTI V OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT - leto 2021 23.12.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5