Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.05.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 08.06.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.06.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.06.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.06.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 30.06.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 10.07.2023
Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 13.07.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.07.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.07.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.07.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.07.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.07.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.07.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 10.08.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 17.08.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.08.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 21.08.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.08.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 14.09.2023
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.09.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)