Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 30.11.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.12.2023
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.12.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M