aktualno arhiv vse     Število vpisov: 223
Naslov Datum vpisa
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2023) 28.11.2022
TRANSPARENTNOST IN IZMENJAVA INFORMACIJ ZA DAVČNE NAMENE (november 2022) 25.11.2022
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Statistika OECD (november 2022) 24.11.2022
OBVESTILO o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 22.11.2022
OBVEZNOST JAVNE OBJAVE E-NASLOVA – Umik obveznosti 18.11.2022
DOPOLNJEN PREDLOG ZDOH-2AB (za obravnavo v Državnem zboru RS – nujni postopek) 17.11.2022
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (oktober 2022) 14.10.2022
DEFLACIJA V SEPTEMBRU 2022 – končni podatki 30.09.2022
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/1661 z dne 26. septembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/677/EU o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 29.09.2022
POTRDITEV PREDLOGOV DAVČNIH SPREMEMB (za obravnavo v Državnem zboru RS) 28.09.2022
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (22. izdaja, september 2022) 27.09.2022
KDO JE UPRAVIČEN DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z DELA – Izdaja bolniškega lista 29.08.2022
Predlog Uredbe o spremembi Uredbe - davčna (predlog MF z dne 05.08.2022; malica) 18.08.2022
Davčna obravnava najetih stanovanjskih nepremičnin (1. januar 2022) 02.08.2022
Davčna obravnava lastniških stanovanjskih nepremičnin (1. januar 2022) 02.08.2022
PREDLOGI DAVČNIH SPREMEMB V JAVNI OBRAVNAVI (ZDoh-2, ZDavP-2, ZFU, ZTro-1; javna obravnava do 19.08.2022) 01.08.2022
Predlog ZAKONA o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (predlog Vlade RS z dne 28. 7. 2022) 01.08.2022
Davki skupaj (brez prispevkov za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2008 in 2020; v % od BDP) 25.07.2022
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2008 in 2020; v % od BDP) 22.07.2022
Implicitne davčne stopnje na delo v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2008 in 2020 v %) 21.07.2022
Najvišje dohodninske stopnje po posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2006 in 2022 v %) 20.07.2022
Davčne stopnje DDPO v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2006 in 2022 v %) 19.07.2022
Stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (med 2007 in 2022 v %) 18.07.2022
Določitev pravil o olajšavi za zmanjšanje naklonjenosti zadolževanju v razmerju do lastniškega kapitala in o omejitvi odbitka obresti za namene DDPO (predlog MF z dne 13.07.2022) 15.07.2022
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 30.06.2022 naprej 01.07.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 223