aktualno arhiv vse     Število vpisov: 230
Naslov Datum vpisa
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2023/1025 z dne 22. maja 2023 o dovoljenju Madžarski, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 25.05.2023
MINIMALNA PLAČA po državah članicah EU in nekaterih tretjih državah (2020 – 2023) 15.05.2023
DAVČNI PRIMEŽ (OECD) – leto 2023 10.05.2023
VODENJE EVIDENC DELOVNEGA ČASA PO NOVEM 09.05.2023
NAPOVEDANA DAVČNA REFORMA 03.05.2023
RAZLAGALNO SPOROČILO O DOLOČENIH VIDIKIH ORGANIZACIJE DELOVNEGA ČASA (popravek sporočila Komisije) 03.05.2023
RAZISKAVA O MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKIH 07.04.2023
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (24. dopolnjena izdaja, februar, marec in april 2023) 06.04.2023
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: 27.03.2023) 31.03.2023
UVEDBA DIGITALNEGA EVRA IN PREPOVED UKINITVE FIZIČNEGA DENARJA 23.03.2023
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2023/664 z dne 21. marca 2023 o dovoljenju Italijanski republiki, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/647 22.03.2023
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 11.02.2023 naprej 15.02.2023
PRISTOJNI ORGANI ZA IZDAJO POTRDILA A1 – Nosilci socialne varnosti po državah članicah EU, EGP, VB in Švici 02.02.2023
eIZVRŠBE – Navodilo za zunanje uporabnike (predlagatelje) 02.02.2023
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2023) 28.11.2022
TRANSPARENTNOST IN IZMENJAVA INFORMACIJ ZA DAVČNE NAMENE (november 2022) 25.11.2022
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Statistika OECD (november 2022) 24.11.2022
OBVESTILO o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 22.11.2022
OBVEZNOST JAVNE OBJAVE E-NASLOVA – Umik obveznosti 18.11.2022
DOPOLNJEN PREDLOG ZDOH-2AB (za obravnavo v Državnem zboru RS – nujni postopek) 17.11.2022
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (oktober 2022) 14.10.2022
DEFLACIJA V SEPTEMBRU 2022 – končni podatki 30.09.2022
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/1661 z dne 26. septembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/677/EU o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 29.09.2022
POTRDITEV PREDLOGOV DAVČNIH SPREMEMB (za obravnavo v Državnem zboru RS) 28.09.2022
KDO JE UPRAVIČEN DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z DELA – Izdaja bolniškega lista 29.08.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 230