aktualno arhiv vse     Število vpisov: 170
Naslov Datum vpisa
ODPISI DAVČNIH OBVEZNOSTI 07.05.2021
OBRESTI V DAVČNEM POSTOPKU 06.05.2021
VAROVANJE DAVČNE TAJNOSTI 05.05.2021
UVEDBA SOCIALNE KAPICE 04.05.2021
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu 04.05.2021
NAČELA DAVČNEGA POSTOPKA 30.04.2021
PRAVICA DO INFORMIRANJA V DAVČNEM POSTOPKU 30.04.2021
VNAPREJŠNJI CENOVNI SPORAZUMI – Število, tveganja in izkušnje, subjekti 28.04.2021
ZAVEZUJOČA INFORMACIJA V DAVČNEM POSTOPKU – Število izdanih informacij, vrsta davka, prosilci, čas priprave in stroški 28.04.2021
KONTROLA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV S STRANI FURS-a 23.04.2021
ODLOČBE V DOHODNINSKIH ZADEVAH - Izdaja odločbe v/po zakonskem roku (2015 - 2019) 21.04.2021
UPRAVNA POMOČ V DAVČNIH ZADEVAH – Prejeta in poslana zaprosila za upravno pomoč (2021- 2020) 20.04.2021
Predlog sprememb in dopolnitev ZDDPO (predlog MF; medresorsko usklajevanje; 16.04.2021) 19.04.2021
Predlog sprememb in dopolnitev ZDoh-2 (predlog MF; medresorsko usklajevanje; 16.04.2021) 19.04.2021
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 19.04.2021
DRŽAVE PODPISNICE IN PRVA IZMENJAVA INFORMACIJ za – Večstranski sporazum o izmenjavi informacij o finančnih računih (bančni podatki, stanje – 10. december 2020) 14.04.2021
PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL S.P.-jev NORMIRANCEV IN BONITETNE OCENE ZA S.P.-je NORMIRANCE 14.04.2021
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (16. izdaja, marec 2021) 01.04.2021
Predlog ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI – ZDeb (predlog Vlade RS z dne 20.03.2021 za sprejem v DZ RS) 26.03.2021
PROBLEMATIKA V RAČUNOVODSKEM SEKTORJU – Prestavitev rokov, ovrednotenje dodatnega dela 23.03.2021
MINIMALNA PLAČA po državah članicah EU in nekaterih tretjih državah (2019 – 2021) 22.03.2021
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2020 in 2021) 18.03.2021
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: marec 2021) 08.03.2021
SPREJEM PRAVILNIKA ZA OPREDELITEV ČASOVNICE (prehodnega obdobja) PRI NOVO SPREJETIH ZAKONIH, PRAVILNIKIH, UREDBAH 03.03.2021
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (februar 2021) 03.03.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 170