aktualno arhiv vse     Število vpisov: 189
Naslov Datum vpisa
(NE)IZDAJANJE ODLOČB FURS V ZAKONSKEM ROKU 04.11.2021
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2022) 03.11.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1780 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 21.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1778 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 20.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1777 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Italiji, da uporabi nižje stopnje obdavčevanja za plinsko olje za ogrevanje in električno energijo, dobavljeno v občini Campione d’Italia 19.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1775 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/789 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 14.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1779 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1013/EU o dovoljenju Republiki Avstriji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 13.10.2021
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (oktober 2021) 12.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1776 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/791/ES o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep z odstopanjem od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 12.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1774 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1493 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 11.10.2021
Stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (med 2006 in 2021 v %) 14.09.2021
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2007 in 2019; v % od BDP) 13.09.2021
Davki skupaj (brez prispevkov za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2007 in 2019; v % od BDP) 10.09.2021
Implicitne davčne stopnje na delo v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2007 in 2019 v %) 08.09.2021
Davčne stopnje DDPO v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2005 in 2021 v %) 07.09.2021
Najvišje dohodninske stopnje po posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2005 in 2021 v %) 06.09.2021
DOPOLNJEN PREDLOG OBDAVČITVE VIRTUALNIH VALUT 01.09.2021
PREDLOG SPREMEMBE OBDAVČITVE VIRTUALNIH VALUT 31.08.2021
PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (4. izdaja, julij 2021) 27.08.2021
PRITRDILNO LOČENO MNENJE - Razlaga in uporaba četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 (sodba VS, št. X Ips 26/2018) 24.08.2021
Vlada potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost 19.08.2021
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: 9.8.2021) 18.08.2021
REGRES ZA LETNI DOPUST –Izplačila po letih (2019-2021) 09.08.2021
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (predlog MF z dne 29.07.2021) 02.08.2021
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme (javni sektor) 06.07.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 189