aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum vpisa
Predloga sprememb ZDDPO-2 in ZDDV-1 (februar 2021) 15.02.2021
Vrednostni limiti na področju DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 1. januar 2021) 10.02.2021
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2021 naprej 04.02.2021
Primerjalna tabela določil ZDDV-1 in Direktive Sveta 2006/112/ES - uporaba od 12.12.2020 do 30.06.2021 03.02.2021
DAVKI ZA ZAČETNIKE – Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (14. izdaja, januar 2021) 27.01.2021
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: november 2020) 26.11.2020
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2021) 12.11.2020
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (oktober 2020) 21.10.2020
SLOVENSKE REGIJE – Statistični portret Slovenije 15.10.2020
PRAKTIČNE SMERNICE O NAPOTITVI (Evropska unija, september 2019) 19.08.2020
PRAVICE IZ SOCIALNE VARNOSTI V SLOVENIJI (Evropska unija, posodobljeno 2020) 19.08.2020
Stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (med 2005 in 2020 v %) 13.08.2020
Implicitne davčne stopnje na delo v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2006 in 2018 v %) 10.08.2020
Davki skupaj (brez prispevkov za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2006 in 2018; v % od BDP) 07.08.2020
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2006 in 2018; v % od BDP) 06.08.2020
Najvišje dohodninske stopnje po posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2004 in 2020 v %) 04.08.2020
Poročilo OECD finančnim ministrom G20 in guvernerjem centralnih bank – Transparentnost in izmenjava podatkov za davčne namene (februar 2020) 03.08.2020
Davčne stopnje DDPO v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2004 in 2020 v %) 30.07.2020
DAVČNI PRIMEŽ (OECD) – leto 2020 06.07.2020
PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Predstavitvena publikacija za zaposlene osebe (3. izdaja, julij 2020) 03.07.2020
Spreminjanje davčnih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 02.07.2020
Zemljepisne značilnosti izvajanja DDV v EU (stanje na dan 01.01.2020) 01.07.2020
Davčne stopnje DDV po vrstah blaga in storitev v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 30.06.2020
Seznam (super) znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 29.06.2020
Uporaba znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2020) 26.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149