Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.09.2022
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.10.2022
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.10.2022
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 17.10.2022
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.10.2022
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.11.2022
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.11.2022
Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih oziroma normiranih odhodkov - kmeti - za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.11.2022
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.11.2022
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.11.2022
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.12.2022
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 12.12.2022
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.12.2022
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.12.2022
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.12.2022
Dostava podatkov o vzdrževanih družinskih članih (VDČ) - za leto 2022