Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 06.02.2023
Predložitev vloge za uveljavljanje/spremembo uveljavljanja posebne olajšave za VDČ pri INF izračunu DOH za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 06.02.2023
Predložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za investiranje v OKGD za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 06.02.2023
Predložitev vloge za uveljavljanje DEJ STR pri dohodku iz DPR pri INF izračunu DOH za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.02.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.02.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Zahteva za uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 28.02.2023
Napoved za odmero DDOIFI za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.03.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.03.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.03.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2023
Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2023
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2023
Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 17.04.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.04.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.04.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)