Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.06.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.06.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.06.2023
Uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.06.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.07.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 17.07.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 17.07.2023
Prijava kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije - za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 17.07.2023
Pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.07.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.07.2023
Napoved za odmero (letne) dohodnine - za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.07.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.08.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 16.08.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 21.08.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.08.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.08.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.09.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.09.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.09.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.10.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 16.10.2023
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 20.10.2023
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.10.2023
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.11.2023
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom