Novosti

Super rokovnik / Materialni predpisi / 30.01.2023
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2023

Najbolj obiskano

Super rokovnik / Materialni predpisi - 25.11.2022
IZDAJA RAČUNA ZA TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE - leto 2023
Super rokovnik / Materialni predpisi - 24.11.2022
PREDLOŽITEV REKAPITULACIJSKEGA POROČILA - leto 2023
Super rokovnik / Materialni predpisi - 22.12.2022
PRIJAVA DENARNIH OBVEZNOSTI V OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT - leto 2023
Super rokovnik / Materialni predpisi - 12.01.2023
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2023