Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2023
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 30.01.2023
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2022
Statistika & info / Statistični podatki / 10.01.2023
DNEVNICE - TUJINA - leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / 30.01.2023
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 16.01.2023
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2023
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2022 (izplačilo v jan-23)
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2023
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2023
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 10.01.2023
DNEVNICE - Slovenija – leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2023
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JANUAR 2023
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 01.02.2023
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2023
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 23.12.2022
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2022 (izplačilo v dec-22)
Statistika & info / Statistični podatki / 11.01.2023
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2023
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2023
Statistika & info / Statistični podatki / 22.11.2022
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za November 2022