Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2021
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.03.2022
Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2021