Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.07.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 22.07.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.08.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.08.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.09.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.09.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.10.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 21.10.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 04.11.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.11.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.12.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.12.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024