Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.08.2022
Sprememba akontacije DDPO za leto 2022 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.09.2022
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.10.2022
Sprememba akontacije DDPO za leto 2022 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.10.2022
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2022
Sprememba akontacije DDPO za leto 2022 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.11.2022
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2022
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2022
Sprememba akontacije DDPO za leto 2022 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.12.2022
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2022