Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.05.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.06.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.07.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.07.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.08.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 21.08.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.08.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.09.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.10.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.10.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.11.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.12.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 20.12.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023