aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Datum vpisa
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VP IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (tudi pobot in odlog ugotavljanja) - ZA leto 2021 03.02.2022
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU - ZA leto 2021 03.02.2022
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2021 02.02.2022
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2021 02.02.2022
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2022 02.02.2022
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE - ZA leto 2021 27.01.2022
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2021 27.01.2022
DOSTAVA PODATKOV V ZVEZI S PRIDOBITVIJO IN ODSVOJITVIJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, DRUGIH DELEŽEV IN INVESTICIJSKIH KUPONOV TER KAPITALSKIH DELEŽIH DRUŽBENIKOV – ZA leto 2021 27.01.2022
DOSTAVA PODATKOV O (DENARNIH) DOHODKIH, OPROŠČENIH PLAČILA DOHODNINE - ZA leto 2021 27.01.2022
DOSTAVA PODATKOV DAVČNEMU ZAVEZANCU – PREJEMNIKU DOHODKA O IZPLAČANIH OBDAVČLJIVIH DOHODKIH - ZA leto 2021 27.01.2022
PREDLOŽITEV REK OBRAZCEV ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO (REK-i – oproščeni dohodki) - v letu 2022 27.01.2022
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2022 26.01.2022
VLOGA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2021 25.01.2022
PREDLOŽITEV ZBIRNIH PODATKOV IZ SEZNAMA IZDANIH RAČUNOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA ZA DOHODEK IZ NASLOVA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV – ZA leto 2021 21.01.2022
PRIGLASITEV PRENEHANJA OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2022 21.01.2022
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2022 21.01.2022
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV – ZA leto 2023 20.01.2022
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI – ZA leto 2023 20.01.2022
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA in PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ – ZA leto 2022 20.01.2022
PRIJAVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2022 19.01.2022
PRIJAVA PRIDELAVE VINA IZ LASTNE PRIDELAVE GROZDJA IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2021 19.01.2022
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2021 18.01.2022
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2021 18.01.2022
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2021 14.01.2022
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2021 14.01.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35