Super rokovnik

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju

Marec 2023
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1

Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti

Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti

Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom

Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2022

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2023

Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 (obračun DOHDej)

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2023

Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) med davčnim letom

Predložitev letnega poročila za leto 2022 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)

Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)

Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M

Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2022

Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov

Predložitev letnega poročila za leto 2022 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2022 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2022 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)

1 2