Nazaj na koledar dogodkov Natisni

21.08.2023 - Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki) / Ostalo

 

Zadnji rok za plačilo prispevkov za socialno varnost za mesec:

·      julij 2023 za zasebnike, ki v Republiki Sloveniji opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ali so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije;

zadnji rok za plačilo (pavšalnih) prispevkov za socialno varnost za mesec:

·      julij 2023 za zasebnike, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar niso zavarovane po 15. členu (samozaposlene osebe), pri opravljanju dejavnosti.

 

Na kratko o tem:

·      samozaposlena oseba (s.p., zasebnik), ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zavarovana, obračuna in plača (vse) PSV po obračunu OPSVZ;

·      samozaposlena oseba (s.p., zasebnik), ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zavarovana, plačuje le pavšalni PIZ prispevek in pavšalna ZZ prispevka po obračunu OPSVZ – postranski poklic;

·      predizpolnjen obračun OPSVZ za zavezanca sestavi FURS do 10. dne v mesecu, ki se šteje za »predložen obračun OPSVZ«, če samozaposlena oseba ne predloži »svojega« obračuna OPSVZ (»elektronsko«) po portalu e-davki (tj. »povozi« predizpolnjenega s strani FURS);

·      obračun OPSVZ se vlaga po obrazcu – obračun PSV (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2023);

·      obračun OPSVZ – postranski poklic se vlaga po obrazcu – obračun PSV (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2023);

·      pogostost oddajanja: 1x mesečno (do 12x letno);

·      rok oddaje: do 15. v mesecu za PSV preteklega meseca;

·      rok plačila: do 20. v mesecu za PSV preteklega meseca;

 

·      koristna vsebina: Materialni dokument; Prispevki zasebniki;

·      koristno orodje: OPSVZ (zasebniki).