Nazaj na koledar dogodkov Natisni

21.08.2023 - Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki) / Ostalo

 

Zadnji rok za plačilo prispevkov za socialno varnost za mesec:

·      julij 2023 za družbenike/delničarje gospodarskih družb in ustanovitelje zavodov/zadrug, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi (040 družbenike).

 

Na kratko o tem:

·      040 družbenik, ki je iz naslova lastništva in vzporednega poslovodenja zavarovan, obračuna in plača (vse) PSV po obračunu OPSVL;

·      predizpolnjen obračun OPSVL za zavezanca sestavi FURS do 10. dne v mesecu, ki se šteje za »predložen obračun OPSVL«, če 040 družbenik ne predloži »svojega« obračuna OPSVL (»elektronsko«) po portalu e-davki (tj. »povozi« predizpolnjenega s strani FURS);

·      obračun OPSVL se vlaga po obrazcu – obračun PSV za 040 družbenike (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2023);

·      pogostost oddajanja: 1x mesečno (do 12x letno);

·      rok oddaje: do 15. v mesecu za PSV preteklega meseca;

·      rok plačila: do 20. v mesecu za PSV preteklega meseca;

 

·      koristna vsebina: Materialni dokument; Prispevki 040 družbeniki;

·      koristno orodje: OPSVL (040 družbeniki).