Nazaj na koledar dogodkov Natisni

21.08.2023 - Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 (obračun DOHDej) / Dohodnina

 

Zadnji rok za plačilo davčne obveznosti za davčno obdobje:

·      julij 2023 za davčne zavezance (s.p.-ji, zasebniki), kateri prehodno akontacijo dohodnine / akontacijo dohodnine plačujejo v mesečnih obrokih in uveljavljajo dejanske ali normirane odhodke.

 

Na kratko o tem:

·      zavezanci za DOHDej (s.p.-ji; zasebniki) med davčnim obdobjem/letom plačujejo predhodno akontacijo DOHDej / akontacijo DOHDej v trimesečnih obrokih, če znesek (letne) akontacije ne presega 400 € oz. v mesečnih obrokih, če znesek (letne) akontacije presega 400 €;

·      obroki predhodne akontacije / akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan meseca/trimesečja in morajo biti plačani v dvajsetih dneh po dospelosti;

 

·      pogostost plačila: 1x mesečno (12x letno) oz. 1x na trimesečje (4x letno);

·      koristna vsebina: Materialni dokument; Sprememba predhodne akontacije DOHDej / akontacije DOHDej.