Nazaj na koledar dogodkov Natisni

10.08.2023 - Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR / Poročanje BS

 

Zadnji rok za poročanje za namene statistike finančnih računov (SFR) za:

·      drugo četrtletje (poročevalsko obdobje: od 1. aprila do 30. junija) leta 2023 za obveznike poročanja SFR.

 

Na kratko o tem:

·      obvezniki poročanja (institucionalne enote) morajo sestaviti četrtletno poročilo o stanjih finančnih sredstev in obveznosti na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih obvezniki poročanja izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot oziroma sektorjev v domačem gospodarstvu oziroma do enot v tujini;

·      institucionalne enote poročilo oddajo (»elektronsko«) po portalu (spletnega programa) Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pod področjem Statistika finančnih načrtov;

 

·      pogostost poročanja: četrtletno (do 4x letno);

·      rok poročanja: do 20. februarja za zadnje četrtletje predhodnega leta, do 10. maja za prvo četrtletje tekočega leta, do 10. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta in do 10. novembra za tretje četrtletje tekočega leta;

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument.