Nazaj na koledar dogodkov Natisni

31.08.2023 - Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1 / DDV

 

Zadnji rok za predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1 za davčno obdobje:

·      julij 2023 za davčne zavezance, ki opravljajo dobave blaga ali storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1.

 

Na kratko o tem:

·      davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik transakcij, mora sestaviti poročilo o teh transakcijah;

·      davčni zavezanec poročilo predloži (»elektronsko«) po portalu e-davki;

 

·      poročilo se predlaga po obrazcu – PD-O – Poročilo o dobavah (76.a člen);

·      pogostost predlaganja: 1x mesečno (do 12x letno);

·      rok predložitve: do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca;

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument;

o  Prejeta gradbena storitev s strani davčnega zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža – Določitev plačnika DDV, kadar izvajalec storitev je/ni identificiran za namene DDV v Sloveniji;

o  Trenutek nastanka obveznosti obračuna DDV pri gradbenih storitvah – Pogodbena določila, v skladu s katerimi se gradbena dela štejejo za opravljena, ko naročnik z zapisnikom potrdi prevzem del;

o  Gradbene storitve in 76.a člen ZDDV-1 (investitor – glavni izvajalec – podizvajalec);

o  Gradbene storitve, opravljene organom lokalnih skupnosti (občinam), identificiranim za namene DDV – Določitev plačnika DDV;

o  Izkazovanje podatkov v obrazcu PD-O (»Poročilo 76.a člen«) – Vpisovanje podatkov o opravljenih (zaključenih) dobavah blaga in storitev in/ali podatkov o prejetih predplačilih;

·      koristno orodje: DDV preverba v Sloveniji (preverba davčnega zavezanca kot plačnika DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1).