O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2020
Uporaba do: 31.03.2020
Datum vpisa: 05.12.2019

Za uporabo posameznih določb zakona glej tudi prehodne in končne določbe sprememb in dopolnitev zakonov, trajnih ukrepov in začasnih ukrepov v členih od 200 do 250 ZUJF.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-146/12-35 z dne 14.01.2013 - posebnost za 188. in 246. člen ZUJF.

Posebnost uporabe po prehodnih določbah 5. in 6. člena ZUJF-B ter 3. do 7. členom ZUJF-C.

Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-125/14-17 z dne 19.02.2015 - posebnost za 193. člen in četrti odstavek 244. člen ZUJF.

Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-139/14-13 z dne 26.03.2015 – razveljavitev drugega in tretjega odstavka 137. člen ZUJF.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.01.2020 06.01.2020
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2020 [!] 05.12.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2019 31.12.2019 26.03.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2018 31.03.2019 16.03.2018
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2019 10.10.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18