O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 29.11.2014
Uporaba do: 31.01.2015
Datum vpisa: 03.12.2014

Za uporabo posameznih določb zakona glej tudi prehodne in končne določbe sprememb in dopolnitev zakonov, trajnih ukrepov in začasnih ukrepov v členih od 200 do 250 ZUJF.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-186/12-34 z dne 14.03.2013 - posebnost za drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF.
Za obdobje od 01.11.2013 do 31.12.2014 glej tudi posebnost - spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb / oprostitev plačevanja prispevkov - po 2. členu ZIUPTDSV.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-146/12-35 z dne 14.01.2013 - posebnost za 188. in 246. člen ZUJF.

Posebnost uporabe po prehodnih določbah 5. in 6. člena ZUJF-B.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.01.2020 06.01.2020
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2020 [!] 05.12.2019
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.03.2020 05.12.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2019 31.12.2019 26.03.2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2018 31.03.2019 16.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18