Novosti
Praksa / Mnenja FURS-MF / 19.01.2018
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (podrobnejši opis, 8. izdaja)
Zakonodaja / Računovodstvo / 19.01.2018
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Praksa / Sodbe sodišč / 19.01.2018
MOTORNO VOZILO, KI GA REZIDENT ENE DRŽAVE ČLANICE VZAME NA LIZING PRI LIZINŠKI DRUŽBI S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Davek na registracijo, izračunan sorazmerno glede na trajanje uporabe vozila – Preprečitev izkrivljanja davčnih pravil ter njihove zlorabe ali uporabe na goljufiv način (C-249/15)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 19.01.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 2. izdaja - januar 2018)
Praksa / Sodbe sodišč / 18.01.2018
ODTEGLJAJ V ZVEZI Z DOHODKI OD KAPITALA, NAMENJENEGA FINANCIRANJU SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI ČLANICI – Oprostitev za državljane EU ki so vključeni v sistem socialne varnosti druge države članice – Fizične osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti tretje države – Različno obravnavane (C-45/17)
Zakonodaja / Davki / 18.01.2018
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2017/2459 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.01.2018
PRAVNOMOČNA SODBA NA PLAČILO DENARNE TERJATVE UPNIKU ZA DOLŽNIKA, KI V OSEBNEM STEČAJU PREDLAGA ODPUST OBVEZNOSTI