Novosti
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.09.2020
UVELJAVLJANJE UGODNOSTNI IZ MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA (KIDO)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.09.2020
PRIDOBITVE IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC IN DOMAČE DOBAVE ZAŠČITNE IN MEDICINSKE OPREME OD VKLJUČNO 1. 8. 2020 NISO VEČ OPROŠČENE PLAČILA DDV
Praksa / Sodbe sodišč / 18.09.2020
NEPREMIČNINE, KI SO BILE PRIDOBLJENE KOT INVESTICIJSKO BLAGO – Odbitek vstopnega davka – Popravek začetnega odbitka – Enkratni popravek celotnega odbitka po prvi uporabi zadevnega blaga – Obdobje popravka (C-791/18)
Praksa / Sodbe sodišč / 17.09.2020
POJEM DAVČNI ZAVEZANEC ZA NAMENE DDV – Družbena pogodba – Poslovno partnerstvo – Pripis ekonomske dejavnosti enemu od poslovnih partnerjev – Določitev davčnega zavezanca za davek (C-312/19)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 17.09.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (podrobnejši opis, 5. izdaja)
Praksa / Sodbe sodišč / 16.09.2020
RAZŠIRITEV CESTE, KI JE V LASTI OBČINE TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Knjiženje stroškov, ki nastanejo za dela, kot del splošnih stroškov davčnega zavezanca – Ugotovitev obstoja neposredne in takojšnje zveze z gospodarsko dejavnostjo davčnega zavezanca (C-528/19)
Praksa / Sodbe sodišč / 16.09.2020
POJEM VERIŽENJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Implicitno podaljševanje delovnega razmerja iz leta v leto – Delavec, zaposlen za določen čas, ki v okviru dveh zaporednih imenovanj zaseda isto delovno mesto – Sprememba statusa delavcev in dodelitev odškodnine delavcu (C-103/18 in C-429/18)