Davčni strokovnjaki

Pri davčnem svetovanju sodeluje skupina uglednih, priznanih (slovenskih) davčnih strokovnjakov. Vsak posameznik obvladuje široko davčno področje, hkrati pa je tudi specialist za posamezne tematike.

Vsi člani projektne ekipe imajo visokošolsko izobrazbo in večina izmed njih več kot 10-letne izkušnje na področju davkov in davčnega svetovanja.

Opis članov (ožje) projektne skupine:

  • mag. Damijan Špes, vodja projektne ekipe, zaključen podiplomski študij davčnega prava, fakultetna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist, specialist za davek na dodano vrednost, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, preventivne davčne preglede, tudi dober poznavatelj controllinga, nastopa kot pooblaščenec v davčnih postopkih, aktivno obvlada angleški jezik. Je (so)avtor 7 knjig z davčnega področja, številnih strokovnih člankov v revijah, časopisih in uveljavljen predavatelj na davčnih seminarjih;

  • Damjan Pal, dipl.ekon., spec., specialist za davčne odtegljaje, napotitve delavcev, rezidentske statuse, sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja, dohodnino in prispevke za socialno varnost, aktivno obvlada angleški jezik. Je avtor številnih strokovnih člankov in prispevkov ter predavatelj na davčnih seminarjih;

  • mag. David Harl, zaključen podiplomski študij davčnega prava, fakultetna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist. Aktivno obvlada angleški jezik. Svetuje predvsem na področju davka na dodano vrednost in ostalih prometnih davkov;

  • Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon., specialist za računovodstvo, davek od dohodka iz dejavnosti in dohodnino, aktivno obvlada angleški in nemški jezik. Je avtor 3 knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, številnih člankov in prispevkov in uveljavljen predavatelj na davčnih seminarjih.

Glede na potrebe pri davčnem svetovanju sodelujemo še s tremi vrhunskimi strokovnjaki z davčnega področja.