Predmet davčnega svetovanja


Davčno svetovanje lahko obsega:

 - tekoče reševanje davčne problematike

S pravočasnim pristopom k tekočemu reševanju davčne problematike, odprtih vprašanj, ki so posledice določenih poslovnih aktivnosti zavezanca ali navsezadnje tudi sprememb davčne zakonodaje, glede na predhodna ravnanja davčnega zavezanca, predstavljajo minimiziranje davčnega tveganja pri davčnih zavezancih.
Izkušnje kažejo, da včasih predstavlja davčno svetovanje le potrditev razmišljanja in usmeritev davčnega zavezanca, večkrat pa tudi drugačen pogled na določena odprta davčna vprašanja, kjer predvsem (in samo) upoštevamo same davčne predpise, v določenih primerih pa tudi pojasnila davčnega organa, kot tudi poslovno in sodno prakso v smeri najoptimalnejših davčnih odločitev;

- zastopanje v davčnih pregledih

Agresivnemu, občasno tudi strokovno in postopkovno nekorektnemu davčnemu nadzoru s strani davčnih oblasti se lahko uspešno zoperstavite z izkušenim pooblaščencem. S takojšnjo prisotnostjo pooblaščenca ob pričetku davčnega nadzora zmanjšujete možnosti za samovoljno ravnanje davčnega organa.
Že način komunikacije z davčnim organom predstavlja pomemben aspekt uveljavljanja vaših pravic. Strah, pomanjkanje izkušenj, prevelika zgovornost, slaba priprava dokumentacije, ne znate zagovarjati svojih poslovnih odločitev …. – množica pomanjkljivosti vas lahko že na začetku davčnega nadzora postavi v neprijeten, podrejen položaj.
Skratka, davčni organ vam mora v postopku davčnega nadzora izkazati tudi spoštovanje za korektno izpolnjevanje vaših davčnih obveznosti. Ne dovolite, da vam s potencialno neupravičeno odmero dodatne davčne obveznosti odvzamejo tudi vaš težko pridobljen ugled v poslovnem svetu; 

- optimiranje davčnih obveznosti

Optimiranje davčnih obveznosti v osnovi predstavlja pravilno, zakonito plačevanje davčnih obveznosti, lahko pa z različnimi simulacijskimi metodami davčnega planiranja in izbiro zakonitih poslovnih odločitev pripomoremo k optimiranju davčnih obveznosti.
Izkušnje kažejo, da najboljše rezultate dosegamo, v kolikor dobro poznamo poslovanje davčnega zavezanca, oziroma kadar davčni zavezanec pravočasno pristopi k davčnemu planiranju;

- preventivne davčne preglede

S temeljitim ali vzorčnim pregledom vašega poslovanja ugotavljamo in odpravljamo vaša davčna tveganja. Obstoječe napake vam pomagamo odpraviti s pomočjo samoprijave, za v naprej delujemo preventivno.
Rezultati preventivnega davčnega pregleda so dober temelj za davčno in poslovno planiranje.
Zraven vsebine davčnih predpisov pri našem delu upoštevamo tudi davčno prakso - sodbe sodišč in davčno prakso pri davčnem organu.
Zaradi naših specifičnih metod dela običajno ugotovimo (vsaj) 3x več napak pri davčnih zavezancih, kot jih ugotovi davčni organ. Ste presenečeni? Večino davčnih pomanjkljivosti ali napak "zakrivijo" v poslovnih funkcijah izven računovodstva! Želite, da v vašem poslovnem sistemu odpravite tovrstno prakso?