Cenik davčnega svetovanja


Izhodiščna cena urne postavke davčnega svetovanja za člane/članice (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev znaša:

  • 130,00 EUR neto brez DDV/član projektne skupine (ustna konzultacije, sestanki);
  • 150,00 EUR neto brez DDV/član projektne skupine (pisna pojasnila);
  • 170,00 EUR neto brez DDV/član projektne skupine (sodelovanje v davčnih nadzorih).

Pribitki k izhodiščnim cenam (vse cene oziroma pribitki so v neto vrednostih, brez DDV):

----------------------------

Dodatek za uspešnost

Posebno zahtevna svetovanja in opravila

Davčno svetovanje

3 do 10% »izplena« v primeru
davčnih optimizacijskih projektov

50 do 100% glede na
osnovno ceno svetovanja [1]

Sodelovanje v davčnih nadzorih

10% od zmanjšanja dodatno ugotovljenih davčnih obveznosti

50 do 100% glede na
osnovno ceno svetovanja [2]

 

Za vsako začeto svetovanje (ustno, pisno) ali sodelovanje v davčnih nadzorih do 30 minut se zaračuna polovična urna postavka.

Obračunavanje ostalih nastalih stroškov v povezavi z navedenimi storitvami:

  • stroški prevoza izven sedeža izvajalca storitve (na območju Slovenije) = 0,50 EUR neto brez DDV za vsak prevožen kilometer;
  • nadomestilo prevoza za vsako pričeto uro vožnje = 50,00 EUR neto brez DDV/član projektne skupine.

Vsi stroški za opravljanje storitev po pogodbi izven Slovenije se dogovorijo posebej pred izvedbo storitve.

Cene v ceniku veljajo do nove objave cen.


[1] Posebno zahtevna svetovanja in opravila pri davčnem svetovanju so: svetovanje v tujem jeziku, optimiranje davčnih obveznosti, obravnava sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ... Pribitek se uporabi tudi pri svetovanjih in opravilih, ki jih je na zahtevo stranke ali nujnosti zadeve izvajalec storitve dolžan opraviti ob dela prostih dnevih ali izven delovnega časa izvajalca storitve.

[2] Posebno zahtevna svetovanja in opravila pri zastopanju v davčnih nadzorih so: posebna komunikacija s finančnim/davčnim organom (sestanki FURS), zahtevki za izločitev  inšpektorja iz davčnega nadzora, zahtevki za odlog ali obročno plačilo davčnega dolga, vsa ostala komunikacija s finančnim organom (sodelovanje pri zaslišanju zavezanca, strank v postopku, vpogled v davčni spis zavezanca za davek …).