O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (27) : Prikaži vse priloge (27)
Uporaba od: 04.03.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 20.02.2023
Članek nima posebnosti! Priloga - Delovna mesta v zavodih za usposabljanje in VD centrih, delovna mesta v posebnih socialno-varstvenih zavodih za odrasle v SLO.doc
Priloga - Seznam delovnih mest.doc
Priloga 1 - Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine E.pdf
Priloga 2 - Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine F.pdf
Priloga 3 - Prevedba delovnih mest plačne skupine J.pdf
Priloga 4 - Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta.pdf
Priloga 5 - Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest.pdf
Priloga - Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1.pdf
Priloga - Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1.pdf
Priloga - Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2.pdf
Priloga - Delovna mesta plačne podskupine E2.pdf
Priloga - Delovna mesta plačne podskupine E3.pdf
Priloga - Delovna mesta plačne podskupine E4.pdf
Priloga - Delovna mesta plačne skupine J - od 1.1.23 do 31.3.23.pdf
Priloga - Delovna mesta plačne skupine J - od 1.4.23 naprej.pdf
Priloga - Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2.pdf
Priloga - Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4.pdf
Priloga - Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1.pdf
Priloga - Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2.pdf
Priloga - Vodstvena delovna mesta plačnih podskupin J1, J2 in J3.pdf
Priloga 1 - Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi.pdf
Priloga 2 - Seznam delovnih mest, na katere je možno prerazporejanje zaposlenih v skladu s tem aneksom.pdf
Priloga 1 k Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS, št. 80/18).pdf
Priloge k Dogovoru o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (UL RS, št. 181/21).pdf
Priloga 1 k Sporazumu (UL RS št. 165/22) - Stavkovne zahteve reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva z dne 4. 2. 2022.pdf
Priloga 2 k Sporazumu (UL RS št. 165/22) - Uvrstitve.pdf
Priloga 3 k Sporazumu (UL RS št. 165/22) - Kriteriji za zasedbo delovnih mest.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 114
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
34.0ab RAZLAGE Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (KPZZ) 15.05.2009 18.09.2023
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 05.08.2023 [!] 05.08.2023 04.09.2023
24.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VODENJA IN KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA 01.08.2023 01.08.2023
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 01.07.2023 18.07.2023
08.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 01.06.2023 17.07.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 114