O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 17.03.2022

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-34 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2023 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 19.08.2022
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 18.03.2022
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.03.2022
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.03.2022
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42