O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do: 15.10.2023
Datum vpisa: 11.01.2022

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-36 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2023 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
41. MRS 41 - Kmetijstvo 16.10.2023 [!] 27.10.2023
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine 16.10.2023 [!] 27.10.2023
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje 16.10.2023 [!] 26.10.2023
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva 16.10.2023 [!] 26.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50